O firmie

CP Glass S.A. zawdzięcza swoją silną pozycję rynkową wysokiej jakości produktom, nowoczesnej technologii wytwarzania oraz zaangażowaniu i najwyższym kwalifikacjom pracowników.


Aktualności
09.10.2013

POL-AM-PACK S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o otwarciu konkursu ofert na świadczenie kompleksowej usługi logistycznej na potrzeby Oddziału Huta Szkła „Orzesze” w Orzeszu.

Informacje o konkursie, wzór umowy o zachowaniu poufności oraz formularz oferty dostępne są na podstronie Przetargi. Dokumenty należy przesyłać na adres: POL-AM-PACK S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze”, ul. Gliwicka 59, 43-180 Orzesze, z dopiskiem „Magazyn”. Szczegółowe warunki konkursu przedstawione zostaną zainteresowanym podmiotom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Więcej informacji uzyskać można także w drodze kontaktu z Panem Mariuszem Dadejem, email mdadej@canpack.eu, tel. (12) 662-34-78.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2013 r. POL-AM-PACK S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru oferenta, modyfikacji warunków konkursu lub wcześniejszego zakończenia konkursu bez wyboru oferty.

2013 CP Glass S.A. - www.cpglass.eu
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: ZETO S.A.