O firmie

CP Glass S.A. zawdzięcza swoją silną pozycję rynkową wysokiej jakości produktom, nowoczesnej technologii wytwarzania oraz zaangażowaniu i najwyższym kwalifikacjom pracowników.


Aktualności
30.09.2013

POL-AM-PACK S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o otwarciu konkursu ofert na nabycie centrum recyklingu opakowań szklanych, działającego przy Oddziale Huta Szkła „Orzesze” w Orzeszu w postaci linii do uzdatniania szklanych odpadów opakowaniowych, posiadającej sieć sprawdzonych dostawców, dalej zwaną Linią.

Informacja o konkursie, wzór umowy o zachowaniu poufności oraz formularz oferty dostępne są na podstronie Przetargi. Dokumenty należy przesyłać na adres: POL-AM-PACK S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze”, ul. Gliwicka 59, 43-180 Orzesze, z dopiskiem „Linia”.

Szczegółowy opis Linii i warunki konkursu przedstawione zostaną zainteresowanym podmiotom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Więcej informacji uzyskać można w drodze kontaktu z Panem Maciejem Dudzicem, email mdudzic@canpack.eu, tel. (12) 662-37-42.

Termin składania ofert upływa z dniem 31 października 2013 r. POL-AM-PACK S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru oferenta lub wcześniejszego zakończenia konkursu bez wyboru oferty.

2013 CP Glass S.A. - www.cpglass.eu
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: ZETO S.A.